برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در تیر ماه 1396

 

جلسه کمیته سیاست گزاری کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با حضور دکتر فرهاد دژپسند(معاون بودجه معاونت‌ برنامه‌ریزی کشور)، دکتر عادل آذر (دبیر علمی کنفرانس)، دکتر کریم بیات (دبیر اجرایی کنفرانس) و سایر اعضاء کمیته سیاست گزاری برگزار شد.

در این جلسه زمان برگزاری و همچنین محور های هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به شرح زیر مشخص شد.

زمان برگزاری : 25 و 26 تیر ماه 1396

محور های هشتمین کنفرانس

  • نقش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و حسابرسی عملکرد در تحقق اقتصاد مقاومتی
  • نقش شاخص های عملکردی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)
  • معرفی تجربیات موفق در پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبتنی بر سیستم های نرم افزاری پیشرو
  • تجربیات موفق بین المللی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) و حسابرسی عملکرد

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.