دومین جلسه شورای سیاست گذاری هشتمین کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 

دومین جلسه شورای سیاست گذاری هشتمین کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1396 با حضور دکتر عادل آذر(رئیس کفرانس)، دکتر فرهاد دژپسند، دکتر سید رحمت اله اکرمی، دکتر مسعود ابوالحلاج و دکتر کریم بیات(دبیر اجرایی کنفرانس) برگذار گردید.

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.