سومین نشست کمیته راهبری پروژه بودجه ریزی در بانک مسکن

سومین نشست کمیته راهبری پروژه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با حضور دکتر دهقان دهنوی عضو هیات مدیره بانک،مدیران امور،برخی از روسا و معاونان ادارات کل،کارشناسان پروژه در بانک و شرکت فرتاک ایده پرداز رایان در محل سالن کنفرانس ستاد مرکزی ونک برگزار شد.

دکتر دهقان در سخنان خود تاکید کردند:مزیت های استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد صرفآ پیاده سازی آن نیست و اگر پس از استقرا،بهره برداری درستی از آن داشته باشیم مزایای آن حاصل می شود.

همچنین دراین نشست صابر عسکرپور مدیر امور مالی،ضمن تاکید بر الزامات قانونی تصریح شده در قانون برنامه ششم توسعه،بند 41ضوابط اجرایی بودجه سال 1396و همچنین قانون برنامه بودجه سال 1397که اجرایی کردن پروزه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در تمامی دستگاه های اجرایی ماده(5)قانون خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی را ضروری دانست.

در ادامه این نشست کریم بیات به عنوان مدیر پروژه در ادامه تشریح اقدامات انجام شده در ماژول هزینه یابی بر مبنای فعالیت بیان کردند:دسته بندی 3439فعالیت در قالب فعالیت های کلیدی بانک،بازبینی و بومی سازی فعالیت های کلیدی تعریف شده،توسط شرکت فرتاک ایده پرداز رایان انجام شد.

در ادامه این نشست پس از بررسی موارد مطرح شده ماژول اول پروژه استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با عنوان "مستندسازی و مدیریت فرآیندها و فعالیت ها"و همچنین در ماژول دوم تعداد محصولات و خدمات شناسایی شده اصلی و فرعی نیز مورد تائید اعضای کمیته راهبری قرار گرفت.


A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.