تکمیل ظرفیت ثبت نام نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

با توجه به اینکه ظرفیت ثبت نام نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنا عملکرد تکمیل شده است از ثبت نام جدید معذوریم.

a

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.