اعلام نتایج داوری مقالات

بسمه تعالی 

ضمن تشکر و قدردانی از ارسال مقاله به «نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد»، نتایج داوری مقالات بر اساس نظر هیئت محترم علمی کنفرانس و ظرفیت پذیرش مقاله، به شرح زیر اعلام می گردد.

خواهشمند است تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 نسبت به ارسال فایل پاورپوینت (ارائه - پوستر : فایل مربوطه را از راهنمای ارسال مقالات دانلود کنید.) به ایمیل دبیرخانه کنفرانس به نشانی pbbconference@gmail.com اقدام فرمایید.  

با تشکر.

نتایج داوری مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

a

a

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.