کارگاه استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار

 

 

1-  مخاطبین دوره:

مدیران و کارشناسان تشکیلات و روشها، برنامه ریزی و تحقیق و توسعه سازمان ها

                  

2-  سرفصل های آموزشی کارگاه استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار

 

سرفصل های کارگاه آموزشی

ارائه کننده

مفاهیم، رویکردها و نگرشهای فرآیند محوری در سازمان

-

استانداردسازی فرآیندها در سازمان

-

معرفی و تشریح نرم افزار استاندارد سازی فرآیندها در سازمان های خدماتی(نمونه کاربردی در بانکداری و بیمه)

-

پرسش و پاسخ

اساتید دوره

 

  • اعطای گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه
  • هزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی 2.000.000 ريال می باشد و ثبت نام گروهی بیش از سه نفر 1.700.000 ريال می باشد.
  • ظرفیت کارگاه آموزشی محدود می باشد.
  • امکان تشکیل کارگاه آموزشی با محوریت فرآیندهای سازمان درخواست کننده وجود دارد.
  • زمان برگزاری: ...
  • مکان برگزاری: تهران
  • جهت دریافت فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار اینجا کلیک نمایید.

Not Ready

Not Ready

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.