سخن دبیر کنفرانس

 

با تاکید بر استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) در مواد (7) و (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و تمرکز بر تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی ، دبیر خانه کنفرانس را بر آن داشت تا، با برگزاری  "نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) " در دی ماه سال 1397،آخرین یافته های علمی و تجربیات  داخلی و بین المللی را  ارائه نماید.

از طرفی استقبال بیش از پیش دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان اجرایی و کسب تجربیات جدید با اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در برخی از سازمان های دولتی و غیر دولتی باعث شد که یکی از محورهای اصلی کنفرانس نهم بر ارائه تجربیات دستگاهها و سازمان های موفق و ارزیابی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمانهای مذکور با استفاده از« مدل بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد» تمرکز یافت،مدل بلوغ همراه با جوایز تعریف شده بعنوان  راهکاری برای تشویق و ترغیب سازمانها و دستگاه ها در استفاده از سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است.

 

دکتر عادل آذر

 

Message from the Conference Chair

Establishment of performance-based budgeting (PBB) in provision Nos. (7) and (8) of the sixth development plan and focus on production and employment in Resistive Economy have encouraged the conference secretariat to hold "The Eighth International Conference on performance-based budgeting (PBB)" in July 16-17, 2017

Previous International conferences on performance-based budgeting (PBB) held in Iran have been successfully acknowledged by many academic, professional communities, experts and public and private managers. Therefore, one of the main topics of the up-coming conference focuses on successful implementation and assessment of performance based budgeting system experienced by some organizations. To this purpose, “performance based budgeting maturity model” is introduced and awarded so as to encourage organizations to use performance-based budgeting system

 

  Dr Adel Azar

 

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.