دستورالعمل تهيه و تنظيم مقالات

 

تذكر مهم : مقالاتی كه مطابق با الگوی زیر تهیه شده باشند، مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

 

1.  دستورالعمل تهيه و تنظيم مقالات

1.1 برای تایپ مقالات باید از ‌Microsoft Word 2003 و يا 2007 استفاده شود.
2.1 مقاله به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.
3.1 مقاله كامل باید روی كاغذ 29.7cm*21cm)  A4)  حداكثر در 16 صفحه به صورت یك ستونی تهیه شود.
4.1 متن مقاله و كليه نوشته هاي جداول، نمودارها، اشكال، عناوين و تيترها به رنگ مشكي باشد.
5.1 فاصله خطوط از یكدیگر Single باشد. بین عنوان هر بند و اولین سطر آن، یك سطر و بین انتهای هر بند و شروع بند دیگر دو سطر فاصله باشد.
6.1 فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست 2.5 و از پایین 3 سانتیمتر و فاصله متن از لبه بالای کاغذ در صفحه اول 8 سانتیمتر و در صفحات دیگر 3 سانتیمتر باشد.
7.1 برای صفحات مقالات به جز شماره صفحه هیچگونه Header و Footer در نظر گرفته نشود.
8.1 جداول و شکل‌ها با یک خط فاصله از بالا و یک خط فاصله از پایین نسبت به متن اصلی جا سازی گردند. عنوان شكل در زیر شكل و عنوان جدول در بالای جدول قید گردد. شكل ها از كيفيت كافي براي چاپ برخوردار باشد.
9.1 كلیه اجزای یك جدول، نمودار و اشكال می‌بایستی به صورت گروپ (Group) در آورده شوند همراه با زير نويس .


2. نحوه نگارش مقاله

1.2 صفحه اول مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

   ● عنوان مقاله حداكثر در ده كلمه
   ● نام نویسنده یا نویسندگان
   ● آخرین مدرك تحصیلی
   ● سمت و سازمان متبوع
   ●   E-mail
   ● حداكثر 6 كلمه به عنوان كلید واژه

2.2 چکیده ای كه گویای مسئله مورد بحث، سوابق تحقیق، كاربرد و نتیجه باشد (حداکثر 200 کلمه).
3.2 مقدمه‌ای که شامل زمینه و دیدگاه درباره موضوع و اهمیت آن، مروری کوتاه بر متون علمی موجود، منطق منجر به انجام پژوهش و هدف مطالعه باشد.
4.2 شرح مقاله و روش تحقیق .
5.2 بند نتیجه كه گویای مزایا و محدودیت‌ها و كاربردهای تحقیق باشد.

 

3. فهرست مراجع و ماخذ

فهرست مراجع و ماخذ باید دارای همان شماره ترتيبی باشد كه در متن مقاله به آن اشاره شده است و ترتیب درست نوشتن آن به شرح زیر است:
الف) مجلات و نشریات
نام نویسنده (نام خانوادگی، نام)، عنوان مطلب، نام نشریه، شماره جلد، شماره نشریه، سال، صفحه
ب) كتاب‌ها
نام نویسنده، عنوان كتاب ، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال انتشار

 

جهت دریافت فایل دستورالعمل تهیه و تنظیم مقالات اینجا کلیک نمایید.

Instruction for preparing the manuscript

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.