زمانبندي ارسال مقاله

 

شروع ارسال مقالات 95/11/15
مهلت ارسال مقالات 96/03/15
اعلام نتایج داوری 96/04/01

  

Important Dates

 

A
:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.