زمانبندي ارسال مقاله

 

شروع ارسال مقالات 1397/05/10
مهلت ارسال مقالات 1397/07/25
اعلام نتایج داوری 1397/08/03

  

Important Dates

 

A
:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.