زمانبندي ارسال مقاله

 

شروع ارسال مقالات 1397/08/01
مهلت ارسال مقالات 1397/10/10
اعلام نتایج داوری 1397/10/15

  

Important Dates

 

A
:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.