حمايت از کنفرانس

 

شرکت ها و سازمان هاي پيشرو در جهان همواره با حضور در رويدادهاي اجتماعي و علمي ضمن حمايت از امر پژوهش و تحقيق در جامعه دانشگاهي که باعث نوآوري و ايجاد فناوري ها و در نهايت پيشرفت علمی جامعه مي گردد، با معرفي خود به عنوان يک سازمان حامي و ايجاد حس اعتماد در مخاطبين و شرکت کنندگان مي توانند به سودآوري پايدار و درازمدت دست يابند.

حاميان نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جهت معرفی خود و هم چنین معرفی خدمات و محصولات خود از مزايايي مانند درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي  در سایت و پوستر کنفرانس، اختصاص غرفه رايگان به سازمان حامی، دعوت افتخاري از مدیران سازمان حامی برای شرکت در کنفرانس، درج آرم سازمان در هداياي کنفرانس و بسياري ديگر از مزايا و خدمات، بهره مند مي گردند.

 

Support the Conference

 A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.