تسهيلات ويژه

 

  • از نویسندگان مقالات برتر در هریک از محورها ضمن دعوت افتخاری برای حضور در کنفرانس و ارائه مقاله در سالن اصلی، با اهداء لوح تقدیر و هدیه قدردانی به عمل خواهد آمد.
  • از نویسندگان مقالات برگزیده دوم و سوم هر محور جهت ارائه مقالات خود در سالنهای جانبی کنفرانس دعوت به عمل می آید.
  • (در صورت ثبت نام نویسندگان مقالات برتر تا قبل از اعلام نتایج داوری مقالات، هزینه ثبت نام برای نفرات اول تا سوم و 50% هزینه ثبت نام برای نفرات چهارم و پنجم به ایشان عودت داده خواهد شد.)

Special awards

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.