دانلود مقالات و مستندات کنفرانس پنجم

 

ارئه کننده / نویسندگان

موضوع

دانلود
دکتر عادل آذر - دبیر علمی کنفرانس پارادایم های بودجه ریزی در گذر زمان دانلود
Andrew Lim
مدیر عامل شركت Balanced Scorecard Solutions
Performance – Based Budgeting : Critical Success Factors in Implementation دانلود
آقای محمد کردبچه - مشاور معاونت نظارت و برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری درس آموزی از تجربه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بودجه سال 1385 دانلود
آقای محمد ولی‌پور خطیر، آقای دکتر رامین رحیم‌نیا رویکردی نوین در تلفیق نتایج عملکردی با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
آقای جواد شهرابی، آقای سید حیدر مرتضوی شاهرودی مدل ارزیابی آمادگی سازمانهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای چارچوب مدیریتی آی.تی.آی.ال دانلود
آقای مهندس عبدالحسین بیات- معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی محاسبه قیمت تمام شده در صنایع پتروشیمی دانلود
آقای دکتر نادریان – رئیس موسسه حسابرسی مفید حسابرسی عملکرد دانلود
آقای دکتر مسعود ابوالحلاج- مدیر کل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تجارب وزارت بهداشت در اجرای زیر ساخت های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
آقای دکتر انوار رستمی- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس رویکرد های محاسبه بهای تمام شده در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
آقای دکتر ابراهیم عباسی، آقای شهاب احمدی ماژین زیرساخت های فناوری اطلاعات برای استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
آقای آرش واقف کودهی، خانم زینب قلی زاده بررسی بودجه ریزی حجمی در برونسپاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اثبات لزوم ایجاد بودجه ریزی برمبنای عملکرد دانلود
آقای مهدی باسخا، آقای دکتر علی محمد احمدی، آقای دکتر کاظم یاوری هزینه‌یابی زمان محور بر مبنای فعالیت در بنگاه‌های سلامت دانلود
آقای محسن یارقلی، آقای شکیب سلیمی تجربیات ایران در استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
محمدعلی ترابنده بررسی موانع پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی ایران دانلود
خانم راضیه غنوی، خانم نیلوفر صادقی فر، آقای دکتر سعید رجائی پور تجربیات اجرایی برخی کشورهای منتخب در استقرار نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد دانلود
آقای مصطفی رضایی فرخ ، آقای مجید باجلان کاربرد مبانی تعهدی کامل در حسابداری دولتی درکمیته امداد دانلود
آقای دکتر محمد باقر نو بخت ، مدیر گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده تحقیقات راهبردی مدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور دانلود
آقای دکتر کریم بیات- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس مدل اجرایی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بانکها دانلود
آقای دکتر تقوی – مشاور برنامه یزی استراتژیک و مدیریت کیفیت ارتباط بودجه ریزی استراتژیک به برنامه استراتژیک از طریق کارت متوازن دانلود
خانم طاهره علی حیدری بیوکی بهایابی بر مبنای فعالیت با رویکرد داده کاوی ابزاری نوین در طراحی ساختار بهایابی خدمات بانکی دانلود
Juergen Gornas Helmut-Schmidt-University Hamburg / Germany Performance-Based Budgeting for Improving Allocative and Operational Effectiveness دانلود

دکتر عادل آذر، دکتر آمنه خدیور

استفاده از رویکرد داده کاوی در پیش بینی بودجه بر مبنای عملکرد

دانلود

دکتر خسرو صدرحقیقی، کریم اسگندری، لیلا بیگلو

عوامل مؤثر بر بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13 و اصلاح الگوی مصرف

دانلود

دکتر ابراهیم عباسی، شهاب احمدی ماژین

زیرساخت های فناوری اطلاعات برای استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

دانلود

عادل آذر، کریم اسگندری، غلامرضا اسگندری، شهره پوربابایی

اولویت بندی عوامل مؤثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی

دانلود

جواد شهرابی، سید حیدر مرتضوی شاهرودی

مدل ارزیابی آمادگی سازمانهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای چارچوب مدیریتی آی-تی-آی-ال

دانلود

دکتر عادل آذر، محمد ولی‌پور خطیر، دکتر رامین رحیم‌نیا

رویکری نوین در تلفیق نتایج عملکردی با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

دانلود

طاهره علي حيدري بيوكي

بهايابي بر مبناي فعاليت با رويكرد داده كاوي،ابزاری نوين در طراحي ساختار بهايابي خدمات بانكي

دانلود

محسن یارقلی، شکیب سلیمی

تجربیات ایران در استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

دانلود

مهزيار حزب اللهي، دکتر محمود موسوی شیری، صادق بافنده ایماندوست

طراحي الگوي استقرار بودجه ريزي عملياتي در شهرداريهاي کشور با تأکيد بر روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)

دانلود

دكتر جواد مرادي، دکتر هاشم ولی پور، عليرضا منصورآبادي، رضا زارع

امكان سنجي پياده سازي بودجه ريزي عملياتي بر اساس مدل "شه": مطالعه موردي شهرداري شيراز

دانلود

مهدی باسخا، دکتر علی محمد احمدی، دکتر کاظم یاوری

هزینه‌یابی زمان محور بر مبنای فعالیت در بنگاه‌های سلامت

دانلود

آرش واقف کودهی، زینب قلی زاده

بررسی بودجه ریزی حجمی در برونسپاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اثبات لزوم ایجاد بودجه ریزی برمبنای عملکرد

دانلود

محمدعلی ترابنده

بررسی موانع پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی ایران

دانلود

راضیه غنوی، نیلوفر صادقی فر، دکتر سعید رجائی پور

تجربیات اجرایی برخی از کشورهای منتخب در استقرار نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد

دانلود

جواد مرادی، احمد طالب نژاد، عليرضا پاك فطرت، محمدعلی راضی

نقدی بر پیاده سازی بودجه عملیاتی از منظر مدیریت پروژه با تأکید بر رویکرد سیستمی: مطالعه موردی شهرداری شيراز

دانلود

دکتر ابراهیم عباسی

الزامات و چالش های بودجه ریزی عملیاتی در پیاده سازی مدل ایرانی

دانلود

دکتر محمد حسین ودیعی نوقابی، حمید سلیمانی، سید محمد سید حسینی

شناسایی چالشهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مدل های پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی

دانلود

دکترعادل آذر، خدیجه مصطفایی

طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر مبنای نقشه های شناخت فازی و به کمک یادگیر غیرخطی هبین

دانلود

جمال محمدی، ابوالفضل کریمی

بررسی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در شرکتهای دولتی

دانلود

عادل آذر، محمّدرضا امینی، پرویز احمدی

طراحی مدل ریاضی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد: رویکرد بهینه‌سازی استوار- فازی

دانلود

علی اصغر شیره پزآرانی، عباس کاظمی بیدگلی

تلفیق کارت امتیازی متوازن و بودجه‌بندی برمبنی عملکرد

دانلود

محمدرضا امینی، علی چرچیان

طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی تخصیص بودجه به کتابخانه دانشگاه

دانلود

نرگس بهرامی

THE MOST APPROPRIATE PERFORMANCE BASED BUDGETING METHOD FOR LOW INCOME COUNTRIES

دانلود

سمیه علیمرادی، دکتر زاداله فتحی

بررسی موانع استقراربودجه بندی عملیاتی درشرکت انتقال گاز ایران

دانلود

امیر حسین اخوان مفرد

INFLUENCE OF RISK MANAGEMENT PROCESS IN ESTABLISHMENT OF PERFORMANCE BASED BUDGETING

دانلود

اسماعیل خدابخشی، داوود دوامی ، سمیه زارعی

تولید حسابداری ناب براساس یافته های نوین مدیریتی

دانلود

اسماعیل خدابخشی

رابطه بين كسورات بودجه و وروديهاي سرمايه

دانلود

فائزه نوحی، دکتر ابراهیم عباسی

تاثیر کسری بودجه مترو تهران در پیشرفت پروژه های عمرانی

دانلود

فاطمه ابراهیمی قزاانی، حمیده ابراهیمی قزاانی، عادله امیری

الزامات پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

دانلود

فرهادحسین زاده لطفی، غلامرضا جهانشاهلو، محسن رستمی، زهره مقدس

Capital budgeting: A data envelopment analysis approach

دانلود

محمد جواد شیخ، حجت مسگری مشهدی، علی محمد مسرت

شناسایی و اولویت بندی موانع محیطی نظام بودجه ریزی عملیاتی به کمک روش AHP و با در نظر گرفتن توانمندی سازمان ها (مطالعه موردی : شرکت ملی صنایع مس ایران)

دانلود

مهدی یعقوبی، خسرو فغانی ماکروانی، محمد همتی، ابوالفضل سمنان

بررسي روند عملکرد بودجه تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان سمنان طي برنامه چهارم توسعه و مقايسه با برنامه عملياتي

دانلود

دکتر محمد نادری، زهره سلیمی

DRG ابزاری برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

دانلود

 

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.