مدل جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBBMM)

 

دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ريزي برمبناي عملكرد با حمایت معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­ جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه­ ریزی در کشور، اقدام به طراحی مدل بلوغ بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد(PBBMM) ، به منظور تحقق اهداف زیر كرده است.

 

  1. 1. شناسايي و معرفي وزارتخانه­ ها ، سازمانها ، شركت ها و موسسه­ های دولتی، عمومي و خصوصي كه در بكارگيري نظام بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد اقداماتي انجام داده اند.
  2. 2. معرفی وزارتخانه­ ها ، سازمان ها ، شركت ها و موسسه­ های دولتی، عمومي و خصوصي موفق در بكارگيري نظام بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد با هدف ترغیب و تشویق آنها.
  3. 3. ترغیب ساير سازمانها در استفاده از تجربيات سازمان های موفق در بكارگيري نظام بودجه­ ریزی برمبنای عملکرد استفاده كنند...

 

فرم ثبت نام 1 جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد :

 

فرم ثبت نام 2 جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد :

 

نظام نامه جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد :

Performance based budgeting Maturity Model Award

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.