دانلود مقالات و مستندات کنفرانس ششم

 

ارئه کننده / نویسندگان

موضوع

دانلود
آقای محمد کردبچه - مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نقشه راه استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دولت دانلود
آقای دکتر مسعود ابوالحلاج استقرار حسابداری تعهدی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانلود
Dr. Nowook Park- Center for Performance Evaluation and Management Korea Institute of Public Finance Performance Bud geting in Korea: Overview and Lessons دانلود
Dr.Juergen Gornas - Helmut-Schmidt-University Hamburg / Germany Preparing an Efficient and Effective Annual Budget دانلود
آقای علی وصال ؛ آقای مهرداد جباری محاسبه قیمت تمام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی دانلود
آقای دکتر برادران - معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد درشهرداری مشهد دانلود
Esmaill Beigiharchegani, S. Mahdi Hosseini Performance Based Budgeting (PBB) and IT-based Technologies in Private and Public Institutions دانلود
Ali Rajabzadeh Ghatari ; Mehran Masoomi Designing a Cost Management System Using Artificial Intelligence دانلود
آقای سید حسین طلایی ، سرکارخانم اعظم ملایی نژاد تجربه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد دانلود
آقای مهدی زینالی،حیدر محمد زاده سالطه، محمد خوشه گل گروسی بررسی تأثیر سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر عملکرد بانک کشاورزی با استفاده از مدل BSC دانلود
آقای محسن برزوزاده استقرار حسابداری تعهدی و نقش آن در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دانلود
آقای دکترمهدی زینالی،صدیق غلامی،محمدتقی باقری،یونس نوریان، ابوالفضل فرشاد طراحی الگوی مناسب برای استقرار سیستم بهايابی بر مبنای فعاليت زمان گرای تعديل شده به ترتیب زمانی مبتنی بر فرآيند (PFCHRTDABC) در شرکت قند کردستان دانلود
آقای علی فعال استقرار حسابداری تعهدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی دانلود
مریم باقری-شاپور حامدی – مهسا باقری ارائه الگوریتم استراتژیک بودجه ریزی عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه براساس کارت امتیازی متوازن دانلود

 

A

A

:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.