فارکو فارکو فارکو فارکو فارکو
سیستم استاندارد سازی و مدیریت مستندات سیستم استاندارد سازی و مدیریت مستندات سیستم استاندارد سازی و مدیریت مستندات سیستم استاندارد سازی و مدیریت مستندات فارکو سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت فارکو سامانه جامع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سامانه جامع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سامانه جامع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سامانه جامع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد فارکو

نرم افزار ها

پیام دبیر علمی کنفرانس

با تاکید بر استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) در مواد (7) و (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و تمرکز بر تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی ، دبیر خانه کنفرانس را بر آن داشت تا، با برگزاری "هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) " در تیر ماه سال 1396،آخرین یافته های علمی و تجربیات داخلی و بین المللی را ارائه نماید. از طرفی استقبال بیش از پیش دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان اجرایی و کسب تجربیات جدید با اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در برخی از سازمان های دولتی و غیر دولتی باعث شد که یکی از محورهای اصلی کنفرانس هشتم بر ارائه تجربیات دستگاهها و سازمان های موفق و ارزیابی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمانهای مذکور با استفاده از« مدل بلوغ بودجه ریزی برمبنای عملکرد» تمرکز یافت،مدل بلوغ همراه با جوایز تعریف شده بعنوان راهکاری برای تشویق و ترغیب سازمانها و دستگاه ها در استفاده از سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است..

دکتر عادل آذر

اخبار کنفرانس

  • سومین نشست کمیته راهبری پروژه بودجه ریزی در بانک مسکن ادامه .....
  • برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دی ماه 1397 ادامه .....
  • لایحه بودجه سال 1397ادامه .....
  • حضور ریاست مجلس شورای اسلامی در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکردادامه .....
  • برنامه نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکردادامه .....
  • اعلام نتایج داوری مقالات ادامه .....
  • دومین جلسه شورای سیاست گذاری هشتمین کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای عملکردادامه .....
  • برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در تیر ماه 1396ادامه .....
:. کلیه حقوق سایت متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.